MSB RIB Kunskapstest
anders.heyle@msb.se
Användarguide för webbverktyget RIB Kunskapstest där bland andra räddningstjänsten kan kvalitetssäkra sina kunskaper.
1.
Introduktion
2.
Inloggning
3.
Första sidan
4.
Starta ett kunskapstest
5.
Mina Resultat
6.
Mina checklistor
Was this guide helpful to you?